tel.: (+48) 504 128 809

Katarzyna Mućko

systemowa terapia rodzin

Katarzyna Mućko

systemowa terapia rodzin

2022-02-08
Dyplom. Czteroletnie szkolenie całościowe w zakresie psychoterapii organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie.
2022-02-08
Studia podyplomowe – Pedagogika Ogólna i Szkolna.
2022-02-08
Studia podyplomowe – Wychowanie do Życia w Rodzinie
2021-11-22
Współczesne wyzwania psychoterapii – dzieci, młodzieży i rodzin Jubileuszowa Konferencja z okazji 30-lecia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej "Krakowski Ośrodek Terapii". (online, 22.11.2021 r.)
2021-09-28
Warsztat „Psychologiczny Aspekt Niepłodności”. Prowadząca: dr n. med. Marta Czarnecka – Iwańczuk, Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego. (online, 28.09.2021 r.)
2021-09-12
Szkolenie „Wprowadzenie do myślenia i działania terapeutycznego opartego na konstrukcjonizmie społecznym”. Szkolenie prowadził Bogdan de Barbaro. Liczba godzin szkoleniowych: 40. (Poznań, 12.09.2021 r.)
2021-06-10
Szkolenie „STER na ACT” elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) w pracy z dziećmi i młodzieżą" Prowadzący: Joanna Steinke-Kalembka (online 10.06. – 09.07.2021 r.)
2021-04-10
V Konferencja Pracując Psychoanalitycznie z Parami MIĘDZY PARĄ A RODZINĄ (Warszawa, online 10.04.2021 r.)
2021-02-24
Studia podyplomowe – Doradztwo orientacja zawodowa i coaching kariery. (Kraków, 24.02.2021 r.)
2020-11-17
II Kongres Suicydologiczny (on-line 17-18.11.2020r.)
2020-09-29
14. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie. (on-line 29.09.- 2. 10.2020 r.)
2020-07-12
8 tygodniowy kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) (Warszawa, 12.07. – 30.08.2020 r.)
2020-05-05
Szkolenie „Praktyczny wstęp do praktyki uważności Mindfulness w kontekście sytuacji trudnej” (on-line 5.05.2020 r.)
2019-11-09
Akademia Praktyka Moduł I. Wprowadzenie do ptacy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym. (Szczecin, 9.11.2019 r.)
2019-10-26
Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Psychoterapia Miejscem Spotkań”. (Szczecin, 26.10.2019 r.)
2019-09-17
13. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie. (Warszawa 17- 18. 09.2019 r.)
2018-10-26
II Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna „Świat w dziecku – dziecko w Świecie”. (Szczecin, 26-27.10.2018r.)
2018-10-26
Warsztat „Dobre i złe przyjaźnie” z Elżbietą Zubżycką. (Szczecin, 26.10.2018r.)
2018-02-03
Szkolenie „Techniki wyciszające – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego” organizowane przez Centrum Terapii Integracji Sensorycznej NIEDŹWIADEK, prowadzone przez Marcina Machowskiego. (Szczecin, 03.02.2018r.)
2017-05-26
Szkolenie „Seksualność młodzieży w wieku szkolnym” (Szczecin, 26.05.2017r.)
2016-12-01
Międzynarodowa konferencja „Mobilność w sieci Relacje_ Bezpieczeństwo_ Rozwój” (Gdynia, 01. – 03.12.2016r.)
2016-10-07
Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych” (Warszawa, 07.10. – 20.11.2016r.)
2016-09-20
X Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Warszawa, 20 – 21.09.2016r.)
2016-06-29
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. (Szczecin, 29.06.2016r.)
2015-11-21
Szkolenie „Genetyka – edukacja młodzieży w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny” Najnowszeosiągnięcia genetyki w profilaktyce nowotworowej. (Szczecin, 21.11.2015r.)
2015-10-24
Szkolenie „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia”. (Szczecin, 24.10.2015r.)
2015-10-09
Szkolenie „Nie przegraj” – profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Fundacja Dzieci Niczyje (Szczecin, 09.10.2015r.)
2015-04-17
Szkolenie i warsztaty dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych na temat programów doradczych dotyczących kształcenia zawodowego organizowanego w ramach projektu Platforma rozwoju Kształcenia Zawodowego w wymiarze 24 godzin. (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, 17.04.2015r.)
2014-04-12
III Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu (Szczecin, 12.04.2014r.)
2014-03-26
Szkolenie „Szkoła wspierająca – edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych. Świadomość i odpowiedzialność nauczyciela za rozwój ucznia”. (Szczecin, 26.03.2014r.)
2014-03-19
Konferencja wojewódzka „MAPPTIPE – nowoczesne narzędzia do organizacji treści edukacyjnych, e-podręczniki, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”. (Szczecin, 19.03.2014r.)
2014-02-26
Szkolenie „Odpowiedzialność nauczyciela w zakresie bhp podczas lekcji”. (Szczecin, 26.02.2014r.)
2014-02-25
Szkolenie „Kompetencje komunikacyjne nauczyciela”. (Szczecin, 25.02.2014r.)
2013-11-27
Konferencja „Jak zadbać o bezpieczeństwo w szkole? Profilaktyka, diagnoza, wsparcie procesu terapeutycznego”. (Szczecin, 27.11.2013r.)
2013-09-30
Szkolenie „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” (K. Neyman) – budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym. (Szczecin, 30.09.2013r.)
2013-05-11
Szkolenie „Konflikty są twórcze!”. (Szczecin, 11.05.2013r.)
2013-04-26
Konferencja „Szkoły Montessori – nauka i wychowanie”. (Szczecin, 26.04.2013r.)
2013-04-20
II Międzynarodowa Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu. (Szczecin, 20.04.2013r.)
2013-03-08
Kurs Internetowy Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON autorstwa Iwony Majewskiej – Opiełki „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela”. (08.03. – 24.04.2013r.)
2012-09-20
VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Warszawa, 20 – 21.09.2012r.)
2012-06-02
Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży. (Szczecin, 02.06.2012r.)
2012-04-20
Konferencja Dzień Mózgu. (Szczecin, 20.04.2012r.)
2012-03-19
Warsztaty wrażliwości kulturowej. (Kraków, 19.-20.03.2012r.)
2012-03-07
Szkolenie „Jak pomóc uczniowi w wyborze drogi edukacyjno zawodowej”. (Szczecin, 07.03. – 06.03.2012r.)
2012-01-12
Szkolenie „Stres w zawodzie dyrektora i nauczyciela”. (Szczecin, 12.01.2012r.)
2011-10-29
Szkolenie „Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju”. (Szczecin, 29.10.2011r.)
2011-10-19
Szkolenie „Odkrywamy radość rozwoju. Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji wczesnoszkolnej”. (Szczecin, 19.10.2011r.)
2011-05-11
Szkolenie warsztatowe „W udanych negocjacjach wygrywa każdy. Jak uprzejmie, rzeczowo, a przede wszystkim skutecznie negocjować z rodzicami”. (Szczecin, 11.05.2011r.)
2009-10-01
III stopień kursu systemowej terapii rodzin „Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami. Inne podejścia w psychoterapii”. (Kraków, 10.2009r. – 06.2010r.)
2009-04-28
Szkolenie „Jak skutecznie pomóc uczniom zagrożonym uzależnieniem”. (Szczecin, 28-30. 04.2009r.)
2009-03-07
Konferencja pedagogiczna „Zespół hiperkinetyczny: ADHD – przyjaciel czy wróg?”. (Szczecin, 07.03.2009r.)
2008-11-09
Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie psychoterapii „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”. (Kraków, 09.-11. 2008r.)
2008-10-01
II stopień kursu systemowej terapii rodzin „Systemowa terapia rodzin”. (Kraków, 10.2008r. – 06.2009r.)
2008-08-22
Trening terapeutyczny „Praca z genogramem’. (Kraków, 22.-27.08.2008r.)
2008-07-08
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. (Szczecin, 08.07.2008r.)
2008-06-01
I stopień kursu systemowej terapii rodzin „Podstawy pracy z rodziną”. (Kraków, 01.-06.2008r.)
2008-05-15
Konferencja naukowa „Terapia pedagogiczna wyzwaniem naszych czasów”. (Szczecin, 15.05.2008r.)
2006-01-20
Szkolenie „Odnaleźć siebie” podwyższanie kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka z regiony zachodniopomorskiego. Prowadzący szkolenie: dr Wiesław Poleszak, dr Robert Porwak, prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś, dr Ewa Ziarek, dr Małgorzata Sitarczyk (Szczecin, 20.01.2006r. – 31.12.2006r.)
2005-11-10
Warsztaty psychoedukacyjne „Współpraca z rodzicem dziecka”. (Szczecin, 10.11.2005r.)
2005-04-28
Warsztaty psychoedukacyjne „Agresja u dzieci – przyczyny i zapobieganie”. (Szczecin, 28.04.2005r.)
2003-04-29
Kurs Poznawczo-Behawioralnej Profilaktyki Agresji „Trening Zastępowania Agresji (ART.)” (Warszawa, 29.04.2003r.)
2002-05-01
Kurs pedagogiczny dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. (Konin, 01. – 05.05.2002r.)

Doświadczenie

Kurs pedagogiczny dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. (Konin, 01. – 05.05.2002r.)

Kurs Poznawczo-Behawioralnej Profilaktyki Agresji „Trening Zastępowania Agresji (ART.)” (Warszawa, 29.04.2003r.)

Warsztaty psychoedukacyjne „Agresja u dzieci – przyczyny i zapobieganie”. (Szczecin, 28.04.2005r.)

Warsztaty psychoedukacyjne „Współpraca z rodzicem dziecka”. (Szczecin, 10.11.2005r.)

Szkolenie „Odnaleźć siebie” podwyższanie kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka z regiony zachodniopomorskiego. Prowadzący szkolenie: dr Wiesław Poleszak, dr Robert Porwak, prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś, dr Ewa Ziarek, dr Małgorzata Sitarczyk (Szczecin, 20.01.2006r. – 31.12.2006r.)

Konferencja naukowa „Terapia pedagogiczna wyzwaniem naszych czasów”. (Szczecin, 15.05.2008r.)

I stopień kursu systemowej terapii rodzin „Podstawy pracy z rodziną”. (Kraków, 01.-06.2008r.)

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. (Szczecin, 08.07.2008r.)

Trening terapeutyczny „Praca z genogramem’. (Kraków, 22.-27.08.2008r.)

Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie psychoterapii „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”. (Kraków, 09.-11. 2008r.)

Konferencja pedagogiczna „Zespół hiperkinetyczny: ADHD – przyjaciel czy wróg?”. (Szczecin, 07.03.2009r.)

Szkolenie „Jak skutecznie pomóc uczniom zagrożonym uzależnieniem”. (Szczecin, 28-30. 04.2009r.)

II stopień kursu systemowej terapii rodzin „Systemowa terapia rodzin”. (Kraków, 10.2008r. – 06.2009r.)

III stopień kursu systemowej terapii rodzin „Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami. Inne podejścia w psychoterapii”. (Kraków, 10.2009r. – 06.2010r.)

Szkolenie warsztatowe „W udanych negocjacjach wygrywa każdy. Jak uprzejmie, rzeczowo, a przede wszystkim skutecznie negocjować z rodzicami”. (Szczecin, 11.05.2011r.)

Dyplom. Czteroletnie szkolenie całościowe w zakresie psychoterapii organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie.

Szkolenie „Odkrywamy radość rozwoju. Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji wczesnoszkolnej”. (Szczecin, 19.10.2011r.)

Szkolenie „Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju”. (Szczecin, 29.10.2011r.)

Szkolenie „Stres w zawodzie dyrektora i nauczyciela”. (Szczecin, 12.01.2012r.)

Warsztaty wrażliwości kulturowej. (Kraków, 19.-20.03.2012r.)

Szkolenie „Jak pomóc uczniowi w wyborze drogi edukacyjno zawodowej”. (Szczecin, 07.03. – 06.03.2012r.)

Konferencja Dzień Mózgu. (Szczecin, 20.04.2012r.)

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży. (Szczecin, 02.06.2012r.)

VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Warszawa, 20 – 21.09.2012r.)

Studia podyplomowe – Pedagogika Ogólna i Szkolna.  

Kurs Internetowy Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON autorstwa Iwony Majewskiej – Opiełki „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela”. (08.03. – 24.04.2013r.)

II Międzynarodowa Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu. (Szczecin, 20.04.2013r.)

Konferencja „Szkoły Montessori – nauka i wychowanie”. (Szczecin, 26.04.2013r.)

Szkolenie „Konflikty są twórcze!”. (Szczecin, 11.05.2013r.)

Szkolenie „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” (K. Neyman) – budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym. (Szczecin, 30.09.2013r.)

Konferencja „Jak zadbać o bezpieczeństwo w szkole? Profilaktyka, diagnoza, wsparcie procesu terapeutycznego”. (Szczecin, 27.11.2013r.)

Szkolenie „Kompetencje komunikacyjne nauczyciela”. (Szczecin, 25.02.2014r.)

Szkolenie „Odpowiedzialność nauczyciela w zakresie bhp podczas lekcji”. (Szczecin, 26.02.2014r.)

Konferencja wojewódzka „MAPPTIPE – nowoczesne narzędzia do organizacji treści edukacyjnych, e-podręczniki, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”. (Szczecin, 19.03.2014r.)

III Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu (Szczecin, 12.04.2014r. )

Szkolenie „Szkoła wspierająca – edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych. Świadomość i odpowiedzialność nauczyciela za rozwój ucznia”. (Szczecin, 26.03.2014r.)

Studia podyplomowe – Wychowanie do Życia w Rodzinie

Szkolenie i warsztaty dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych na temat programów doradczych dotyczących kształcenia zawodowego organizowanego w ramach projektu Platforma rozwoju Kształcenia Zawodowego w wymiarze 24 godzin. (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, 17.04.2015r.)

Szkolenie „Nie przegraj” – profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Fundacja Dzieci Niczyje (Szczecin, 09.10.2015r.)

Szkolenie „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia”. (Szczecin, 24.10.2015r.)

Szkolenie „Genetyka – edukacja młodzieży w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny” Najnowszeosiągnięcia genetyki w profilaktyce nowotworowej. (Szczecin, 21.11.2015r.)

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. (Szczecin, 29.06.2016r.)

X Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Warszawa, 20 – 21.09.2016r.)

Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych” (Warszawa, 07.10. – 20.11.2016r.)

Międzynarodowa konferencja „Mobilność w sieci Relacje_ Bezpieczeństwo_ Rozwój” (Gdynia, 01. – 03.12.2016r.)

Szkolenie „Seksualność młodzieży w wieku szkolnym” (Szczecin, 26.05.2017r.)

Szkolenie „Techniki wyciszające – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego” organizowane przez Centrum Terapii Integracji Sensorycznej NIEDŹWIADEK, prowadzone przez Marcina Machowskiego. (Szczecin, 03.02.2018r.)

II Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna „Świat w dziecku – dziecko w Świecie”. (Szczecin, 26-27.10.2018r.)

Warsztat „Dobre i złe przyjaźnie” z Elżbietą Zubżycką. (Szczecin, 26.10.2018r.)

13. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie. (Warszawa 17- 18. 09.2019 r.)

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Psychoterapia Miejscem Spotkań”. (Szczecin, 26.10.2019 r.}

Akademia Praktyka Moduł I. Wprowadzenie do ptacy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym. (Szczecin, 9.11.2019 r.)

Szkolenie „Praktyczny wstęp do praktyki uważności Mindfulness w kontekście sytuacji trudnej” (on-line 5.05.2020 r.)

14. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie. (on-line 29.09.- 2. 10.2020 r.)

II Kongres Suicydologiczny (on-line 17-18.11.2020r.)

8 tygodniowy kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) (Warszawa, 12.07. – 30.08.2020 r.)

Studia podyplomowe – Doradztwo orientacja zawodowa i coaching kariery. (Kraków, 24.02.2021 r.)

V Konferencja Pracując Psychoanalitycznie z Parami MIĘDZY PARĄ A RODZINĄ (Warszawa, online 10.04.2021 r.)

Szkolenie „STER na ACT” elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) w pracy z dziećmi i młodzieżą" Prowadzący: Joanna Steinke-Kalembka (online 10.06. – 09.07.2021 r.)

Szkolenie „Wprowadzenie do myślenia i działania terapeutycznego opartego na konstrukcjonizmie społecznym”. Szkolenie prowadził Bogdan de Barbaro. Liczba godzin szkoleniowych: 40. (Poznań, 12.09.2021 r.)

Warsztat „Psychologiczny Aspekt Niepłodności”. Prowadząca: dr n. med. Marta Czarnecka – Iwańczuk, Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego. (online, 28.09.2021 r.)

Współczesne wyzwania psychoterapii – dzieci, młodzieży i rodzin Jubileuszowa Konferencja z okazji 30-lecia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej "Krakowski Ośrodek Terapii". (online, 22.11.2021 r.)

Akty

Kursy

  • 2013.04.17
    Kurs internetowy Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON autorstwa Iwony Majewskiej-Opiełki - "Życie z pasją - jak wciąż kochać nauczyciela"
    [zobacz dokument]